Deklaracje do Centrum Ewidencji Emisyjności Budynków.

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – żeby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Aby wypełnić deklarację, należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, następnie wybrać opcję „złóż deklarację”, uzupełnić dane i je przesłać. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. W przypadku braku dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, deklarację będzie można złożyć we właściwym dla miejsca położenia budynku Urzędzie gminy, osobiście lub listownie.

Skip to content