Rozbudowa budynku remizy OPS Pastwa o garaż.

Wykonawca: Usługi Remontowo Budowlane URBUD Grzegorz Urbański, z siedzibą w Smętowie Granicznym

Wartość umowy: 450 000,00 zł brutto

Termin realizacji: 06.07 – 06.01.2022 r.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem m.in.:

1.      rozbudowę budynku o dodatkowy garaż dla OSP Pastwa – pow. użytkowa rozbudowy 89,20m2;

2.      wykonanie następujących elementów instalacji elektrycznej:

a)      rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TG 0,4 kV,

b)      instalacja zasilania urządzeń,

c)      instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

d)      instalacja gniazd wtykowych,

e)      połączenia wyrównawcze,

f)       ochrona przeciwporażeniowa,

g)      ochrona przeciwprzepięciowa.

h)      instalacja odgromowa.

3.      przebudowę przyłącza wodociągowego,

4.      przebudowę przyłączy i sieci gazowej,

5.      przeniesienie hydrantu,

6.      przebudowę przyłącza i sieci kanalizacyjnej,

7.      przebudowa utwardzeń – ok. 59 m2,

8.      renowacja istniejącej elewacji.

Skip to content