Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2022 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 17 listopada 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/205/21 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 4477).

FORMULARZE PODATKOWE

Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy 2022 w terminie do dnia 15 lutego 2022 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Skip to content