Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2021

Kwidzyn, 22 grudnia 2021 r.

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2021”.

Gmina Kwidzyn w 2021 roku udzieliła właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.

Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”

W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/7191/2021/AZBEST-2021, z dnia 11 października 2021 roku, udzielono dotacji 7 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 20,7400 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 7 budynków.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 12.444,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2021” stanowi 70% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 8.710,00 zł,

Pozostałe 30% kosztu kwalifikowanego WFOŚ w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 3.734,00 zł.

Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

 Wójt Gminy Kwidzyn

    Dariusz Wierzba

Skip to content