Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номераPESEL у зв’язку з конфліктом в Україні

Obywatele Ukrainy, ubiegający się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie podczas składania wniosku muszą posiadać fotografię. W celu uzyskania finansowania wykonania fotografii prosimy zgłaszać się do Urzędu Gminy Kwidzyn do pok. nr 3 – tel.: 55 261-41-61.

Skip to content