Osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, będą mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca.

Wzór wniosku –

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kwidzyn – Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane przez pracownika
ds. gospodarki lokalowej Urzędu Gminy Kwidzyn od poniedziałku do piątku w godzinach (w godzinach pracy Urzędu) pod numerem tel.: 55 261 41 70 lub e-mail: lokale@gminakwidzyn.pl.

Skip to content