Sołectwo Dankowo zajęło II miejsce w ramach konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w etapie wojewódzkim

Dnia 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 do siedziby Urzędu Gminy Kwidzyn zawitał Pan Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski złożył na ręce Wójta Pana Dariusza Wierzby oraz sołtysa sołectwa Dankowo Pana Janusza Przekwasa dyplom oraz czek w wysokości 4.000,00 zł za zajęcie II miejsca w ramach konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” w etapie wojewódzkim organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Sołtys Pan Janusz Przekwas zgłosił w lutym br. przy udziale Wójta Pana Dariusza Wierzby i pracownika ds. inwestycji Pani Weroniki Jarzębowskiej wieloletnią inicjatywę promującą sołectwo, w której zawarł etapy realizacji rozbudowy terenu rekreacyjno- sportowego w Dankowie wykonywane od 2019 do 2021 r. Przedsięwzięcia, które zawarto we wniosku to m.in., odnowienie istniejącej altany poprzez impregnację drewna, pokrycie dachu altany blachodachówką, konserwacja bieżąca stawu, profilowanie skarpy i wykonanie prac rekultywacyjnych terenu, jak również budowę drugiej altany rekreacyjnej o pow. 35m2 wraz z pokryciem dachowym z perspektywą dalszej rozbudowy kompleksu. Wspólnie z Gminą Kwidzyn mieszkańcy Dankowa wykonali chodniczek prowadzący do obiektu, uporządkowali i wyrównali teren przybrzeżny stawu, czego konsekwencją było zwiększenie pojemności zbiornika oraz wykonano nasadzenia i obsiano trawę zwiększając estetykę terenu. Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność Zarządowi Województwa Pomorskiego za pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz osobom zaangażowanym w realizację tej lokalnej inicjatywy sołectwa, bez których wykonanie rozbudowy kompleksu byłoby niemożliwe.

Skip to content