Ankieta – Diagnoza potrzeb MOF Kwidzyn

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędna jest dla nas Państwa opinia.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej, która znajduje się tutaj: https://forms.gle/M5CsYKyKyiAT6G6SA

Ankietę w wersji elektronicznej mogą Państwo wypełnić do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Ankietę w wersji PDF mogą Państwo pobrać z strony www.gminakwidzyn.pl .

Do dnia 11 sierpnia 2022 roku, wypełnione ankiety mogą Państwo przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: rowery@gminakwidzyn.pl,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.

Ankiety w wersji wydrukowanej dostępne są w Biurach Obsługi Ludności:

  • Urzędu Miasta Kwidzyn,
  • Urzędu Gminy Kwidzyn,
  • Urzędu Gminy Gardeja,
  • Urzędu Gminy Sadlinki.
Skip to content