Ankieta dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

w związku z poleceniem Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2022 r. dotyczącym zebrania informacji o potrzebach obywateli Ukrainy na terenie województwa pomorskiego, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród obywateli Ukrainy przebywających na Państwa terenie. Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb uchodźców z Ukrainy, m.in. ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość. Wyniki ankiet będą publikowane w systemie MSWiA.

Linki do ankiet w języku polskim:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

oraz ukraińskim:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
Skip to content