„Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki
w niezbędny sprzęt i wyposażenie”

W ramach naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP TYCHNOWY

zrealizowała zadanie: „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki
w niezbędny sprzęt i wyposażenie”

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski

program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł  14873,11 zł

Jednostka OSP otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie

w wysokości 11495,00 zł

Zadanie polegało na zakupie:

Ubranie specjalne -3 szt.

Buty specjalne strażackie skórzane – 1szt.

Rękawice specjalne – 1 szt.

Z jego efektów skorzysta 82963 osób

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Logo WFOŚiGW w Gdańsku:

NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl

Logo NFOŚiGW:

Skip to content