Dostępny Samorząd – granty

GMINA KWIDZYN realizuje przedsięwzięcie grantowe „DOSTĘPNA GMINA KWIDZYN”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kwidzyn dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

Skip to content