Strategia terytorialna ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+

Szanowni Państwo,

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego dokumentu, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu strategii. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: ue@kwidzyn.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

  • Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
  • Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
  • Urząd Gminy Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki
  • Urząd Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres ue@kwidzyn.pl.

Do pobrania:

  • Formularz konsultacyjny

Ponadto zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Kwidzyna, Gminy Kwidzyn, Gminy Sadlinki oraz Gminy Gardeja na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 lutego 2023 roku w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w Sali nr 110, podczas którego przedstawiony zostanie projekt Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+.

Skip to content