Rusza #ZDALNASZKOŁA + Gmina Kwidzyn pozyskała kolejną kwotę dofinansowania

Gmina Kwidzyn otrzymała kolejną kwotę dofinansowania w wysokości 94 987,00 zł, na zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach programu #zdalnaszkoła+. Zakupiono 43 laptopy, które dyrektorzy sześciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn użyczą uczniom na czas realizacji zdalnego nauczania. Po jego zakończeniu, komputery pozostaną w szkołach i będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. Sprzęt trafi do […]

30-lecie Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo, Dzisiaj obchodzimy Jubileusz 30-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Polsce.  Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami. Bliska znajomość własnego środowiska, jego potencjału, ale też problemów i oczekiwań, sprawia, że są one ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji. Samorząd gminny, jako podstawowa jednostka, […]

Informacja w sprawie składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przypomina, iż w 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), gdyż świadczenie przyznane jest do 31.05.2021 r. Wnioski składa się wyłącznie na dzieci, dla których prawo do świadczenia wychowawczego nie zostało jeszcze przyznane (np. na dziecko urodzone w 2020 r.) W przypadku wątpliwości […]