Otwarty konkurs ofert

komunikat

Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Więcej informacji https://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=12618

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 824 569,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących inwestycji: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach Etap Ic – od 2+566,64 km do 3+103,39 km Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap III

Skip to content