Rodzina 500+

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze tj. do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek

07 grudnia dokonano odbioru robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek”. W ramach prowadzonych robót wykonano około 837m² nawierzchni drogi osiedlowej z kostki betonowej gr. 8cm wraz z chodnikami, parkingami z nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA o powierzchni 126m² oraz krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem o […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo

24 listopada zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo”.  W ramach prowadzonych robót wykonano około 869m² nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm oraz 335 mb krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Modernizacja drogi o długości 140mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Rakowiec

24 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu na ul. Pawlickiej”.  W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnikz kostki betonowej gr. 6 cm oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm wraz  z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni ponad 1100m². Ponadto podczas przebudowy utwardzenia drogi wykonano kolektor deszczowy […]

Skip to content