Informacja

Szanowni Państwo, W dniu 3 grudnia 2022  r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano […]

Procedury zgłaszania zwierząt

Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu na terenie gminy Kwidzyn I. Postępowanie w przypadku bezdomnych psów W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają wówczas prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że […]

Skip to content