Gmina Kwidzyn realizuje projekt pn. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Kwidzyn otrzymała grant w wysokości 939 000,00 zł, za który zostały zakupione 367 komputery przenośne, 15 tabletów oraz 2 komputery stacjonarne w ramach grantu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR„. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego udział uczniów z rodzin popegeerowskich w zdalnej edukacji. […]

RFRD Bezpieczne przejścia dla pieszych

w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych Gmina Kwidzyn zakończyła realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021). Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie na cztery zadania mające na […]

Skip to content