Skład Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn

Okręg wyborczy Nr 1 w Janowie:Dagmara KrzymowskaDominik Polenz Okręg wyborczy Nr 2 w Korzeniewie:Agata GubiecKacper Gubiec Okręg wyborczy Nr 3 w Nowym Dworze:Jakub HumiennyKrzysztof Michalak Okręg wyborczy Nr 4 w Rakowcu:Iga RomańskaKarolina Marchewka Okręg wyborczy Nr 5 w Liczu:Rafał StacheckiMaja Zalewska Okręg wyborczy Nr 6 w Tychnowach:Weronika WielgoszDaria Detmer

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2019r.

W 2019 r. stawka podatku rolnego wynosi:– dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów,– dla gruntów pozostałych – 271,80 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę skupu żyta ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia […]

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2019r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 17 października 2018 r. podjęła uchwałę Nr LVI/381/18 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 listopada 2018 r. poz. 4331). UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od środków transportowych na rok podatkowy 2019 w terminie […]

Czyste powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.” Od 04.09.2018r. do 10.10.2018r. prowadzone będą spotkania informacyjne dla mieszkańców województwa pomorskiego. Specjaliści Funduszu odwiedzą każdą gminę i w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu […]

Sołectwa i Sołtysi

Jan Złotnik – Sołtys sołectwa Baldram Beata Przelińska – Sołtys sołectwa Brachlewo Anetta Biskupska – Sołtys sołectwa Brokowo Artur Rusznica – Sołtys sołectwa Bronno Janusz Przekwas – Sołtys sołectwa Dankowo Marek Tecmer – Sołtys sołectwa Dubiel Wojciech Stasiński – Sołtys sołectwa Gniewskie Pole Katarzyna Rublewska – Sołtys sołectwa Grabówko Irena Kozioł – Sołtys sołectwa Gurcz […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2020

Formularz oceny stanu: https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-oceny-stanu.docx Formularz informacji o wyrobach:https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-informacji-o-wyrobach.docx Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących […]

Rada Gminy

Piotr Spaczyński – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Witold Liziński – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn Ryszard Świerczyński – Radna Stanisław Wudarczyk – Radny Renata Krupa – Radna Katarzyna Rublewska – Radna Rafał Tul – Radny Roman Górniewski – Radny Kazimierz Struzik – Radny Mateusz Traczyk – Radny Karol Rupar – Radny Stanisław Olszewski – Radny […]

Zasady odbioru odpadów w Gminie Kwidzyn w zamian za opłatę odpadową.

W zamian za uiszczoną opłatę: bezpośrednio z posesji mieszkańców odbierane będą w każdej wytworzonej ilości rocznie: zbierane w pojemnikach zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne; zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub w workach następujące frakcje odpadów: szkła, tworzywa sztucznego, metalu (puszek) i opakowań wielomateriałowych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) oraz popiołu; odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie […]

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w 2020r.

Informujemy, że w roku 2020 stawki opłat za odbiór odpadów uległy zmianie. Począwszy od dnia 1 marca 2020r. stawki dla poszczególnych gospodarstw przedstawiają się następująco: dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 23,00 zł miesięcznie; zatem: 1 osoba zapłaci 23,00 zł miesięcznie, 2 osoby zapłacą 46,00 zł […]

Skip to content