Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie

Urząd Gminy Kwidzyn uczestniczy w projekcie pt. „Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie”,  nr Projektu WND-POWR.02.18.00-00-0168/20-2.  Projekt ma na celu poprawę jakości usług w urzędzie poprzez zapewnienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Materiały dotyczące Dostępności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego zostały opracowane na potrzeby realizacji projektu POWR 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Ankieta – Diagnoza potrzeb MOF Kwidzyn

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kwidzyna 2030+, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań. Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne […]

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym
numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym naterytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiającyskładanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywieniaobywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.Wnioski […]

Obchody Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach

11 lipca br. będziemy obchodzić 102. rocznicę Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
W imieniu Pana Dariusza Wierzby Wójta Gminy Kwidzyn, Pana Marka Strociaka Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie i swoim serdecznie zapraszam do udziału w ceremonii złożenia kwiatów przed mogiłą pomordowanych Janowiaków, która znajduje się przed budynkiem kościoła w Janowie.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12:00 Mszą św. w kościele, a bezpośrednio po jej zakończeniu udamy się przed mogiłę by złożyć wiązanki i odśpiewać hymn państwowy.

Skip to content