Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek

07 grudnia dokonano odbioru robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek”. W ramach prowadzonych robót wykonano około 837m² nawierzchni drogi osiedlowej z kostki betonowej gr. 8cm wraz z chodnikami, parkingami z nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA o powierzchni 126m² oraz krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem o […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo

24 listopada zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo”.  W ramach prowadzonych robót wykonano około 869m² nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm oraz 335 mb krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Modernizacja drogi o długości 140mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Rakowiec

24 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu na ul. Pawlickiej”.  W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnikz kostki betonowej gr. 6 cm oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm wraz  z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni ponad 1100m². Ponadto podczas przebudowy utwardzenia drogi wykonano kolektor deszczowy […]

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2021 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 18 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/145/20 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 5156). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2021 r.

W 2021 r. stawka podatku rolnego wynosi: – dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, – dla gruntów pozostałych – 292,75 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2021 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXIII/144/20 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7 grudnia 2020 r., poz. 5157) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2021. GRUNTY grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w […]

Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2021 r.

W 2021 r. stawka podatku leśnego wynosi 43,3048 zł od 1 ha lasu. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku leśnego, lecz przyjęła średnią cenę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, […]

Skip to content