Sołectwa i Sołtysi

Jan Złotnik – Sołtys sołectwa Baldram Beata Przelińska – Sołtys sołectwa Brachlewo Anetta Biskupska – Sołtys sołectwa Brokowo Artur Rusznica – Sołtys sołectwa Bronno Janusz Przekwas – Sołtys sołectwa Dankowo Marek Tecmer – Sołtys sołectwa Dubiel Wojciech Stasiński – Sołtys sołectwa Gniewskie Pole Katarzyna Rublewska – Sołtys sołectwa Grabówko Irena Kozioł – Sołtys sołectwa Gurcz […]

Rada Gminy

Piotr Spaczyński – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Witold Liziński – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn Ryszard Świerczyński – Radny Stanisław Wudarczyk – Radny Renata Krupa – Radna Katarzyna Rublewska – Radna Rafał Tul – Radny Roman Górniewski – Radny Kazimierz Struzik – Radny Mateusz Traczyk – Radny Karol Rupar – Radny Stanisław Olszewski – Radny […]

Zasady odbioru odpadów w Gminie Kwidzyn w zamian za opłatę odpadową.

W zamian za uiszczoną opłatę: bezpośrednio z posesji mieszkańców odbierane będą w każdej wytworzonej ilości rocznie: zbierane w pojemnikach zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne; zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub w workach następujące frakcje odpadów: szkła, tworzywa sztucznego, metalu (puszek) i opakowań wielomateriałowych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) oraz popiołu; odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie […]

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY KWIDZYN W 2022 R.

Informujemy, że w roku 2022 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn uległy zmianie. Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. metody ustalania opłaty i stawki przedstawiają się następująco: dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 26,00 zł miesięcznie; zatem: 1 osoba […]

Telefony i sygnały alarmowe

Instytucja Telefon NUMER ALARMOWY 112 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAŻ POŻARNA 998,Powiatowe Stanowisko Kierowania55 279 37 70 POLICJA 997 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 POGOTOWIE GAZOWE 992, 55 262 44 21 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993 POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 994 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KWIDZYNIE 55 279 38 15 POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KWIDZYNIE 55 279 31 62 NADLEŚNICTWO KWIDZYN 55 […]

Skip to content