Category Archives: Inwestycje

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowy Dwór – Grabówko

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowy Dwór – Grabówko Wykonawca: Tereny Zielone Marianna Kędziora, z siedzibą w Marezie Wartość umowy: 1 968 385,32 zł brutto Termin realizacji: 01.10.2021 r. W zakres zamówienia wchodzi m.in. budowa: ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 2,5 km, chodnika (ok. 78,34 m2), zjazdów (ok. 956,22 m2), odwodnienia. oznakowanie szlaku rowerowego na […]

Droga w Rakowcu, ul. Słoneczna

31 lipca zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Rakowiecna ul. Słonecznej. W ramach zleconych prac wybudowano łącznie 535 mb drogi z nowych płyt jomb. Całość inwestycji wyniosła 176.550 zł, z czego 50% kosztów pokryły środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych […]

Modernizacja drogi w Marezie i Korzeniewie

13 maja zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej na odcinku Mareza-Korzeniewo. W ramach zleconych robót wykonano utwardzenie z kostki polbruk wraz z chodnikiem przy przejściu dla pieszych na ul. Kwiatowej oraz wykonano peron autobusowy przy wiacie przystankowej w miejscowości Korzeniewo na ul. Kwidzyńskiej wraz z utwardzeniem, chodnikiem i zjazdami do posesji wzdłuż drogi […]

Modernizacja drogi w Korzeniewie, ul. Sportowa

17 marca zakończono prace związane z modernizacją odcinka drogi w Korzeniewie, przy ul. Sportowej. Remont dróg w obrębie ulic: Stawowa, Sportowa został zapoczątkowany w roku 2019, poprzez wymianę nawierzchni drogi ulicy Stawowej. W 2020r. podjęto decyzję o dokończeniu modernizacji tych ulic. W ramach zleconych prac wykonano na ul. Sportowej około 167mb drogi z nowych płyt […]

Skip to content