Category Archives: Zrealizowane

Modernizacja drogi w Marezie i Korzeniewie

13 maja zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej na odcinku Mareza-Korzeniewo. W ramach zleconych robót wykonano utwardzenie z kostki polbruk wraz z chodnikiem przy przejściu dla pieszych na ul. Kwiatowej oraz wykonano peron autobusowy przy wiacie przystankowej w miejscowości Korzeniewo na ul. Kwidzyńskiej wraz z utwardzeniem, chodnikiem i zjazdami do posesji wzdłuż drogi […]

Modernizacja drogi w Korzeniewie, ul. Sportowa

17 marca zakończono prace związane z modernizacją odcinka drogi w Korzeniewie, przy ul. Sportowej. Remont dróg w obrębie ulic: Stawowa, Sportowa został zapoczątkowany w roku 2019, poprzez wymianę nawierzchni drogi ulicy Stawowej. W 2020r. podjęto decyzję o dokończeniu modernizacji tych ulic. W ramach zleconych prac wykonano na ul. Sportowej około 167mb drogi z nowych płyt […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno

10 grudnia zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”.  Modernizacja drogi, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości 240mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Całkowity koszt zadania wyniósł 203.965,28 zł i w całości został pokryty ze środków KOWR-u.

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram

16 grudnia dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram”.  Modernizacja chodnika oraz drogi o długości 140mb wraz z budową kolektora deszczowego została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnik oraz drogę z nową nawierzchnią z […]