Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek

07 grudnia dokonano odbioru robót związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek”. W ramach prowadzonych robót wykonano około 837m² nawierzchni drogi osiedlowej z kostki betonowej gr. 8cm wraz z chodnikami, parkingami z nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA o powierzchni 126m² oraz krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem o […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo

24 listopada zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo”.  W ramach prowadzonych robót wykonano około 869m² nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm oraz 335 mb krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Modernizacja drogi o długości 140mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Rakowiec

24 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu na ul. Pawlickiej”.  W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnikz kostki betonowej gr. 6 cm oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm wraz  z miejscami parkingowymi o łącznej powierzchni ponad 1100m². Ponadto podczas przebudowy utwardzenia drogi wykonano kolektor deszczowy […]

Droga w Rakowcu, ul. Słoneczna

31 lipca zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Rakowiecna ul. Słonecznej. W ramach zleconych prac wybudowano łącznie 535 mb drogi z nowych płyt jomb. Całość inwestycji wyniosła 176.550 zł, z czego 50% kosztów pokryły środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych […]

Modernizacja drogi w Marezie i Korzeniewie

13 maja zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej na odcinku Mareza-Korzeniewo. W ramach zleconych robót wykonano utwardzenie z kostki polbruk wraz z chodnikiem przy przejściu dla pieszych na ul. Kwiatowej oraz wykonano peron autobusowy przy wiacie przystankowej w miejscowości Korzeniewo na ul. Kwidzyńskiej wraz z utwardzeniem, chodnikiem i zjazdami do posesji wzdłuż drogi […]

Skip to content