OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Informuję, że ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) nałożyła na wójta obowiązek prowadzenia kontroli co najmniej raz na dwa lata, licząc od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od 09.08.2022 r.) w następującym zakresie: W przypadku odpadów […]

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

komunikat

Wytyczne dotyczące spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Skip to content