Zalecenia ws. zagrożenia epidemiologicznego w Polsce

ZADBAJMY O HIGIENĘ Apelujemy  o zachowanie spokoju i dbanie o higienę. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Każdy powinien stosować metody zapobiegania zakażeniom (takie jak np. przy grypie sezonowej), czyli myć często i dokładnie ręce, podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos, zachować co najmniej metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą i kichają, […]

Informacja ws. zagrożenia epidemiologicznego w Polsce

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich. Należy pamiętać, że osoby powracające z regionów o wysokim współczynniku zachorowań powinny:  unikać miejsc […]

Znajdź pomoc

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego – kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. 11 Listopada 27/482- 500 Kwidzyntel. (55) 261 04 47e-mail:sekretariat@gopskwidzyn.pl Procedura „Niebieskie Karty” może być […]

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kwidzynie

ul. Braterstwa Narodów 5982-500 Kwidzyn  Infolinia całodobowa: 537 506 066 Godziny otwarcia: Poniedziałek 17:00-20:00Środa 17:00-20:00Sobota 10:00-15:00 Punkt zapewnia pokrzywdzonym przestępstwem  nieodpłatnie m.in.: pomoc psychologiczną pomoc prawną i mediacje dopłaty do świadczeń zdrowotnych wsparcie osób pierwszego kontaktu dopłaty do zakupu odzieży, obuwia i żywności pomoc materialną dopłaty do kosztów czynszu i wynajmu mieszkania dopłaty do zakupów lekarstw oraz […]

Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2020

Formularz oceny stanu: https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-oceny-stanu.docx Formularz informacji o wyrobach:https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-informacji-o-wyrobach.docx Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących […]

Skip to content