Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2023 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 30 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/272/22 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 4965). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2023 r.

W 2023 r. stawka podatku rolnego wynosi: – dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, – dla gruntów pozostałych – 370,25 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2023 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIII/273/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 grudnia 2022 r., poz. 4966) określiła stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2023. G R U N T Y grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu […]

Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2023 r.

Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2023 r. W 2023 r. stawka podatku leśnego wynosi 71,0996 zł od 1 ha lasu. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku leśnego, lecz przyjęła średnią cenę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 […]

Skip to content