Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2022 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 17 listopada 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/205/21 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 4477). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2022 r.

W 2022 r. stawka podatku rolnego wynosi: – dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, – dla gruntów pozostałych – 307,40 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2022 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXXII/205/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 listopada 2021 r., poz. 4477) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2022. G R U N T Y grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez […]

Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2022 r.

W 2022 r. stawka podatku leśnego wynosi 46,6972 zł od 1 ha lasu. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku leśnego, lecz przyjęła średnią cenę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, […]

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2021 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 18 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/145/20 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 5156). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2021 r.

W 2021 r. stawka podatku rolnego wynosi: – dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, – dla gruntów pozostałych – 292,75 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2021 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXIII/144/20 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7 grudnia 2020 r., poz. 5157) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2021. GRUNTY grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w […]

Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2021 r.

W 2021 r. stawka podatku leśnego wynosi 43,3048 zł od 1 ha lasu. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku leśnego, lecz przyjęła średnią cenę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2020 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIV/84/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r., poz. 5737) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2020. GRUNTY grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w […]

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2020 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/85/19 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10 grudnia 2019 r. poz. 5741). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Skip to content