Dostępny Samorząd – granty

GMINA KWIDZYN realizuje przedsięwzięcie grantowe „DOSTĘPNA GMINA KWIDZYN”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kwidzyn dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wartość grantu: 100 000,00 PLN

Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie

Urząd Gminy Kwidzyn uczestniczy w projekcie pt. „Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie”,  nr Projektu WND-POWR.02.18.00-00-0168/20-2.  Projekt ma na celu poprawę jakości usług w urzędzie poprzez zapewnienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Materiały dotyczące Dostępności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego zostały opracowane na potrzeby realizacji projektu POWR 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Otwarty konkurs ofert

komunikat

Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Więcej informacji https://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=12618

Skip to content