Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja I

Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Kwidzyn w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała dofinansowaniena inwestycję pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie […]

Skip to content