Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny – Nowy Dwór położonej na terenie gminy Kwidzyn – etap II

Zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny – Nowy Dwór położonej na terenie gminy Kwidzyn – etap II”, współfinansowanejze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 889 768,15 zł Wysokość dofinansowania z RFRD wyniosła 435 255,00 zł Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa […]

Skip to content