Dworek w Rakowcu

Dworek w Rakowcu został wybudowany w połowie XVIII wieku przez junkrów pruskich. Jest to dwór myśliwski w przeszłości zamieszkały przez społeczność szlachecką. Budynek jest otynkowany na biało, ma duże poddasze. Na posesji bardzo licznie rosną drzewa,a wokół dworku znajdują się zabudowania gospodarcze. Na szczególną uwagę zasługują dwie stajnie: jedna pochodzi z XVIII wieku, a druga […]

Kościół w Tychnowach

Kościół parafialny pod wezwaniem Opatrzności Boskiej i św. Jerzego został wzniesiony w XIV w. Około 1600 roku, kiedy współwłaścicielem dóbr tychnowskich był kasztelan gdański i wojewoda pomorski Stanisław Konarski, przebudowano wnętrze kościoła – założono sklepienie gwiaździste. Prawdopodobnie było to dzieło architekta z kręgu Bartłomieja Pipera, budowniczego gdańskiego. Wieża i kruchta kościoła pochodzą z roku 1869. […]

Kościół w Rakowcu

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, franciszkanina i misjonarza, patrona rzeczy zagubionych, został wzniesiony w latach 1330-1340, a w latach 1772-1725 przebudowany. Jest to budynek w stylu gotyckim, jednonawowy z kwadratowa dzwonnica od wschodu. Zachodnia elewacja i kruchta mają zdobione, schodkowe szczyty. Warto zwrócić uwagę na znajdującą się w przedsionku granitową chrzcielnicę upamiętniającą Tysiąclecia […]

Kościół w Pastwie

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pastwie wzniesiony w 1906 r. dla gminy ewangelickiej, w stylu neogotyckim, na planie prostokąta, z absydą od wschodu na rzucie ośmioboku, z nieznacznie wysuniętym ryzalitem w elewacji pd., murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem wielospadowym, krytym dachówką zakładkową, ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem (dach dwuspadowy), absyda […]

Kościół w Janowie

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie wraz z cmentarzem przykościelnym. Kościół wzniesiony został w latach 1867-1872, neogotycki, murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym krytym dachówką holenderką, z zakończonym trójbocznie prezbiterium, po obu bokach prezbiterium zakrystia i kaplica z dachami pulpitowymi, w elewacji północnej wysoka kruchta kryta dachem dwuspadowym, od zachodu […]

Skip to content