Kościół w Tychnowach

Kościół parafialny pod wezwaniem Opatrzności Boskiej i św. Jerzego został wzniesiony w XIV w. Około 1600 roku, kiedy współwłaścicielem dóbr tychnowskich był kasztelan gdański i wojewoda pomorski Stanisław Konarski, przebudowano wnętrze kościoła – założono sklepienie gwiaździste. Prawdopodobnie było to dzieło architekta z kręgu Bartłomieja Pipera, budowniczego gdańskiego. Wieża i kruchta kościoła pochodzą z roku 1869. […]

Kościół w Rakowcu

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, franciszkanina i misjonarza, patrona rzeczy zagubionych, został wzniesiony w latach 1330-1340, a w latach 1772-1725 przebudowany. Jest to budynek w stylu gotyckim, jednonawowy z kwadratowa dzwonnica od wschodu. Zachodnia elewacja i kruchta mają zdobione, schodkowe szczyty. Warto zwrócić uwagę na znajdującą się w przedsionku granitową chrzcielnicę upamiętniającą Tysiąclecia […]

Kościół w Pastwie

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pastwie wzniesiony w 1906 r. dla gminy ewangelickiej, w stylu neogotyckim, na planie prostokąta, z absydą od wschodu na rzucie ośmioboku, z nieznacznie wysuniętym ryzalitem w elewacji pd., murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem wielospadowym, krytym dachówką zakładkową, ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem (dach dwuspadowy), absyda […]

Kościół w Janowie

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie wraz z cmentarzem przykościelnym. Kościół wzniesiony został w latach 1867-1872, neogotycki, murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym krytym dachówką holenderką, z zakończonym trójbocznie prezbiterium, po obu bokach prezbiterium zakrystia i kaplica z dachami pulpitowymi, w elewacji północnej wysoka kruchta kryta dachem dwuspadowym, od zachodu […]

Skip to content