Teren inwestycyjny w Rozpędzinach

Teren ten to obszar o powierzchni 5,44 ha położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 532. Grunty stanowią własność Gminy Kwidzyn. Przeznaczenie gruntów w mpzp – tereny obiektów produkcji i usług (przemysł lekki, rzemiosło uciążliwe, składy, magazyny, hurtownie, stacje diagnostyczne, usługi o szerokim zakresie w tym usługi handlu, biurowe, usługi związane z obsługą ruchu tranzytowego). Uchwała […]

Teren inwestycyjny w Górkach

Teren ten to obszar o powierzchni 38,74 ha położony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 521. Teren bezpośrednio graniczy z miastem Kwidzynem. Grunty stanowią własność Agencji i Nieruchomości Rolnych, Przeznaczenie gruntów w mpzp – tereny przemysłowe i usługowe, funkcje komercyjne w rozumieniu planu tj.: funkcje przemysłowe oraz funkcje usług komercyjnych, takich jak: handel, gastronomia, turystyka, obsługi […]

Skip to content