Gmina Kwidzyn jest położona w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego na szlaku „Polskich Zamków Gotyckich” na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły.

Gmina Kwidzyn to miejsce atrakcyjne do życia, odpoczynku i inwestowania.

W ostatnich latach staliśmy się bardzo atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym. Oferujemy atrakcyjne tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe. W 2015 roku, na terenie Gminy Kwidzyn, został oddany do użytku Park Przemysłowo-Technologiczny wraz z Centrum Energii Odnawialnej. W ramach projektu wybudowano  biura, sale szkoleniowe oraz budynki Inkubatora Przedsiębiorczości i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych. W ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2014 roku, wprowadziliśmy zwolnienia z podatków, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie naszej gminy. Na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień od podatków w ramach pomocy regionalnej.

Posiadamy bardzo dobre zaplecze komunikacyjne. W 2013 roku został oddany do użytku most przez rzekę Wisłę, w miejscowości Lipianki. Uzyskaliśmy bezpośrednie połączenie całego regionu z zachodnią częścią województwa pomorskiego oraz drogą krajową nr 1 i autostradą A1.

Animatorem życia kulturalnego w naszej gminie jest  Gminny Ośrodek Kultury, który oferuje szeroki zakres propozycji, w ramach swojej działalności kulturalno-wychowawczej i artystycznej. Możemy pochwalić się między innymi trzema pracowniami artystycznymi działającymi na terenie gminy. Pracownią Haftu w Pastwie, Pracownią Rzeźby w Rakowcu oraz Pracownią Artystyczną Pogórze. W cyklicznych i doraźnych inicjatywach, Gminny Ośrodek Kultury, rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne oraz upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki.

Na terenie naszej gminy działa kilka klubów i organizacji sportowych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania sportu na rzecz mieszkańców Gminy. Oferujemy szeroki zakres bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. Sport po 16 tej.  Posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w postaci boisk wielkich do gier, placów zabaw, siłowni zewnętrznych itd.

Inwestujemy w rozwój turystyki rowerowej. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9. W ramach projektu wybudowanych zostanie ok. 13 km tras rowerowych oraz 3 rowerowe miejsca  postojowe w Marezie, Korzeniewie i Janowie. Projekt Wiślanej Trasy Rowerowej zakłada wybudowanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisły, na trasie dawnej Międzynarodowej Trasy Rowerowej R1.