• Uchwała

  Uchwała

 • Strażacka Integracja 2018

  Strażacka Integracja 2018

 • Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

  Informacja dotycząca odpadów wielkogabarytowych

 • Spływ tratwą Pielgrzym

  Spływ tratwą Pielgrzym

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

  Biuletyn Urzędu Gminy Kwidzyn

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

 

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na LIII obradach sesji Rady Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności radnych wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami, informując między innymi, że komisja zajmująca się szacowaniem strat w uprawach zakończyła już prace w terenie i obecnie trwa sporządzanie dokumentacji.

Czytaj więcej...

W związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”, w ramach którego realizowane były dofinansowania inwestycji w sprawie wymiany systemu grzewczego na proekologiczne, gmina nie ma możliwości podpisania umów ze wszystkimi mieszkańcami, którzy złożyli wnioski, ze względu na ograniczone środki w budżecie. W dniu 31 lipca 2018 Rada Gminy Kwidzyn ustaliła limit na dofinansowania w kwocie 24.000 zł. Wnioski będą realizowane, zgodnie z kolejnością wpływu, aż do wyczerpania środków w ramach przyjętego limitu.

Uruchomiony zostanie Krajowy Program „Czyste Powietrze” oraz konkurs „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Po ogłoszeniu konkursów mieszkańcy będą mogli składać wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku.

Więcej szczegółów na https://wfos.gdansk.pl/

Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” przygotowany przez Powiślańska Regionalną Agencję Zarządzania Energią w partnerstwie z Urzędami Gmin Kwidzyn, Sadlinki Ryjewo i Gardeja został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020

 

Czytaj więcej...

18 lipca 2018 roku na Skwerze im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny w Marezie, odbyły się uroczystości związane z 66. rocznicą aresztowań działaczy Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny. Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Pan Henryk Ordon, radni Gminy Kwidzyn, mieszkańcy wsi Mareza oraz rodziny konfederatów złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny. Pamięć działaczy walczących o Polskę uczczono także modlitwą.

 

Czytaj więcej...

20180714 DSC08159    To już kolejna, bo 98 Rocznica Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, która w tym roku zbiegła się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tej szczególnej rocznicy rozpoczęły się od Uroczystej Sesji Rady Gminy Kwidzyn, podczas której, na wniosek Pani Wójt Ewy Nowogrodzkiej oraz Przewodniczącego Rady Henryka Ordona, została podjęta uchwała w sprawie upamiętnienia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta sesja odbyła się w Szkole Podstawowej w Janowie. Po sesji wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy św. a następnie złożyli wiązanki kwiatów na mogile pomordowanych w Janowie.

Czytaj więcej...

             Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania wszystkich Państwa na uroczystości 98 rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. Rocznica ta jest dla nas szczególną okazją, aby uczcić pamięć bohaterów Janowskiej ziemi oraz stulecie odzyskania Niepodległości POLSKI.

Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości Panią Ewę Nowogrodzką – Wójta Gminy Kwidzyn.

Witam poczty sztandarowe, parlamentarzystów, władze wojewódzkie, samorządowców, przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji, służby mundurowe, radnych sejmiku, powiatu, miast i gmin, sołtysów, księży, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, kombatantów, mieszkańców Janowa i wszystkich mieszkańców gmin powiatu kwidzyńskiego, harcerzy, młodzież i dzieci, uczestników II biegu Plebiscytowego „Dla Niepodległej” z rodzinami oraz wszystkich zaproszonych gości przybyłych na naszą uroczystość.

Czytaj więcej...

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Termin składania wniosków: 29.06.2018r. - 16.07.2018r.

Ogłoszenie nr 1/2018/G

ZAKRES TEMATYCZNY: Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na obszarze PLGD

Forma wsparcia: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 10 000,00 zł do 28 500,00zł.
Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Limit dostępnych środków w konkursie: 199 500,00zł.

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia PLGD w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.


Zakres zmian dotyczący zapisów LSR dotyczących zmian trybu wdrażania przedsięwzięcia II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki z trybu konkursowego na tryb projektu grantowego.

UZASADNIENIE
Propozycja zmiany trybu wynika z przeprowadzonych dwóch naborów (nabór 9/2018 oraz nabór 16/2018) na realizację tego przedsięwzięcia. W ramach ogłoszonych naborów nie wpłynął ani jeden wniosek. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zmiana trybu wdrażania ma zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację tego przedsięwzięcia.


Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 6 lipca 2018. do godziny 15.00 do biura PLGD, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym ) w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

LSR - propozycje zmian

Formularz uwag

http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=148

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.