• Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

  Ogłoszenia o naborach wniosków PLGD

 • Biała sobota dla lekarzy

  Biała sobota dla lekarzy

 • Odbiór odpadów wielogabarytowych

  Odbiór odpadów wielogabarytowych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN

  BIULETYN GMINY KWIDZYN

 • Obwieszczenie wojewody

  Obwieszczenie wojewody

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

 • KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

  KARTĄ ZAPŁACIMY W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

Dnia 23 czerwca 2017r. uroczyście zakończono rok szkolny 2016/2017 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kwidzyn. Dzień ten to również wspaniała okazja, aby pogratulować najwybitniejszym.

Wójt Gminy Kwidzyn przyznaje od 2003 roku nagrody pieniężne najlepszym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także za osiągnięcia w dziedzinie społecznej (Regulamin przyznawania nagród określony został w zarządzeniu nr 28/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 maja 2003r. oraz w zarządzeniu zmieniającym nr 85/04 z dnia 29 grudnia 2004r.).

Ponieważ w tym roku w związku z wprowadzoną reformą oświatową uczniowie klas VI nie kończą swojej nauki dla najlepszych uczniów Wójt Gminy Kwidzyn ufundowała nagrody rzeczowe.

Fundusz stypendialny oraz fundusz nagród został wsparty darowizną w wysokości 4 000 zł przez Pana Tomasza Świerczka Radnego Powiatu Kwidzyńskiego. Zgodnie z wolą darczyńcy wójt mógł rozdysponować kwotę 2000 zł a pozostałą kwotę 2000 zł przekazano do dyspozycji dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Janowie z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów tej szkoły.

Pani Wójt Ewa Nowogrodzka podziękowała wszystkim wyróżnionym znakomitych wyników, zarówno w nauce, jak i w sporcie. Podkreśliła, iż wyznaczanie sobie ambitnych celów i konsekwentne ich realizowanie to najlepsza droga do sukcesu. Na koniec Pani Wójt życzyła wszystkim wspaniałego wypoczynku, aby wakacje były okresem bezpiecznym i radosnym, a po powrocie jeszcze z większym zapałem spełniać kolejne marzenia i realizować plany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Po podziękowaniach i wręczeniu nagród i czeków uczniowie zostali zaproszeni na pyszną pizzę.

Poniżej prezentujemy wszystkich nagrodzonych uczniów:

Lp. Nazwa szkoły Nazwisko i imię ucznia
1. Szkoła Podstawowa w Janowie Krzymowska Dagmara
2. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Serdacki Karol
3. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Szumalska Wiktoria
4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Piotrowska Marta
5. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Capar Aleksander
6. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Topolewska Julia
7. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Wilczyńska Wiktoria (sportowe)
8. Szkoła Podstawowa w Tychnowach Gogolewski Maciej
9. Szkoła Podstawowa w Tychnowach Wielgosz Weronika (sportowe)
10. Gimnazjum w Nowym Dworze Rublewski Hubert
11. Gimnazjum w Nowym Dworze Huzarska Anna (sportowe)
 

Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz udanych wakacji.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.