• Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

  Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich

 • Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 19 - grudzień 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Europejskie Drzewo Roku 2019!

  Europejskie Drzewo Roku 2019!

 • Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Unieważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

W dniu 13.09.2018r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn. Sprzęt został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach programu I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, priorytet III „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zakupiono sprzęt o łącznej wartości 25 252, 53 zł. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka, Prezes Gminny ZOSP RP w Kwidzyn dh Krzysztof Skoczek, Komendant Gminny dh Jacek Skoczek, Prezes OSP w Pastwie dh Zenobia Skoczek, Naczelnik OSP w Pastwie dh Witold Skoczek, z-ca Prezesa OSP w Pastwie dh Karol Czeszejko-Sochacki, Prezes OSP Tychnowy dh Henryk Kulecki, dh Jarosław Konieczny OSP Tychnowy, dh Tomasz Śmigielski OSP Tychnowy, dh Andrzej Łukasiewicz OSP Tychnowy, Prezes OSP w Rakowcu dh Katarzyna Malankowska, dh Jacek Malankowski OSP Rakowiec, dh Piotr Łysakowski OSP Rakowiec.

Na mocy podpisanych umów przekazano jednostkom następujący sprzęt:

- defibrylator AED OSP Tychnowy

- zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera OSP Tychnowy

- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku OSP Tychnowy,

- plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi OSP Tychnowy,

- 2 wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne OSP Rakowiec i OSP Pastwa,

- osprzęt do zasilania wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych z butli sprężonego powietrza   OSP Rakowiec i OSP Pastwa,

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów OSP Pastwa.

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.