Budowa linii oświetlenia drogowego w Tychnowach

29. kwietnia b.r. zakończono budowę linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333 w miejscowości Tychnowy, przy ul. Starodworskiej. Inwestycja prowadzona była na wniosek sołectwa Tychnowy, w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Tychnowy na rok 2019. Zakres inwestycji obejmował: – dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach energetycznych […]

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Marezie

31. maja b.r. zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego w Marezie. Zakres inwestycji obejmował: 1. budowę ciągu pieszo – rowerowego, ok. 366 m2, 2. wymianę istniejących utwardzeń i urządzeń wewnętrznego pasa ruchu z miejscami postojowymi, ok. 435 m2,  3. przebudowę zatoki autobusowej i istniejących chodników – ok. 388 m2, 4. wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku: od […]

Inwestycja w Brachlewie

Gmina Kwidzyn zrealizowała budowę pierwszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie. Wykonawcą inwestycji był EL-DRO Sp z o.o. S.k. wyłoniony w trzecim przetargu. W pierwszych dwóch przetargach nie wpłynęły żadne oferty na realizacje tego zdania. Koszt robót budowlanych wyniósł  909 137,77 zł. W ramach inwestycji wykonano następujące […]