Rozbudowa systemu Kanalizacji

 

 Gmina Kwidzyn w 2014 roku zakończyła realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich Gminy Kwidzyn – Janowo - Szałwinek”.

Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł   2 320 454,49 zł

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w postaci:

      pożyczki o wartości                      1 000 000,00 zł

      oraz

      pożyczki płatniczej o wartości       570 000 ,00 zł

W ramach zadania na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Janowo i Szałwinek wybudowano 12,82 km kanalizacji sanitarnej, w tym 9,2 km kolektorów tłocznych oraz 3,6 km kolektorów grawitacyjnych. Wybudowano 9 sieciowych pompowni ścieków oraz 23 przepompownie przydomowe. Likwidacji uległo 70 zbiorników bezodpływowych.

Wybudowana kanalizacja obsługuje łącznie 547 mieszkańców naszej gminy.

www.wfosigw.gda.pl

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.