Modernizacja dróg transportu rolnego – odcinek drogi śródpolnej w Gurczu

Termin realizacji: 15.10. – 15.11.2013 r.

Wykonawca: USŁUGI TRANS-WOD-KAN P.H.M.B. – Eugeniusz Miklewicz, Ryjewo

Koszt inwestycji: 81 038,48 zł brutto

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.