„W związku z powzięciem informacji, że przez przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany w km 102.944 linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork przebiega droga wewnętrzna użytku niepublicznego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni informuje, że jeśli w ciągu 30 dni od umieszczenia niniejszego zawiadomienia (do dnia 25.02.2019 r.) nie zgłosi się w formie pisemnej do Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni (ul. Morska 24, 81-333 Gdynia; fax: 58 721 11 20; e-mail: iżTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) żaden użytkownik zainteresowany podpisaniem odpłatnej umowy najmu na korzystanie z niniejszego przejazdu kolejowo – drogowego, przejazd ten zostanie zlikwidowany w terenie do dnia 31.03.2019 r.

Podstawa prawna: §12. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 2015 r., poz. 1744 z późn. zm.)”

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.