Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite: 29 121,75 zł
Wysokość dofinansowania: 22 188,00 zł
Wkład własny: 6 933,75 zł

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.