Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich,
Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowity koszt projektu: 368 222,43 zł
Wysokość dofinansowania: 96 046,00 zł
Wkład Beneficjenta: 272 176,43 zł

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.