Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku w którym mieści się gminna biblioteka publiczna w Marezie. Koszt realizacji zadania to kwota 355 488,55 zł brutto, dofinansowanie w wysokości 150 821,07 zł. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Wymienione zostanie również oświetlenie na oświetlenie typu led. Zadanie będzie realizował Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowa Rodło z Kwidzyna.     Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 10.12.2018 roku. W ramach projektu wykonano prace termomodernizacyjne w szkole Podstawowej w Tychnowach, Janowiei i Liczu.

Wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł

Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł

Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł

Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.

 

 

Gmina Kwidzyn w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” zrealizowała wszystkie prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Liczu ,w Szkole Podstawowej w Janowie (sala tradycji), w szkole Podstawowej

w Tychnowach. Odbiór prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej w Marezie

w którym mieści się gminna biblioteka publiczna nastąpi w pierwszych dniach września 2018 roku. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne w sali gimnastycznej należącej do szkoły podstawowej w Nowym Dworze

Rzeczywista wartość wydatkowanych środków na przeprowadzenie termomodernizacji

w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej wyniosła:

Szkoła Podstawowa Licze – 647 626,52 zł

Szkoła Podstawowa Janowo- 179 098,50 zł

Szkoła Podstawowa Tychnowy- 879 979,8 1zł

Gminna Biblioteka Publiczna Mareza- 352 884,47 zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze – 1 183 158,43 zł.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu w latach 2016-2018 r.

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.