Gmina Kwidzyn przystąpiła do Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Celem programu jest m.in. wzbogacenie księgozbioru bibliotek szkolnych o najpoczytniejsze woluminy oraz promocja czytelnictwa wśród młodych ludzi.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wysokość środków zależała od liczby uczniów w danej szkole.

Zadanie powyższe będą realizowały następujące szkoły:

    1. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie – dotacja w kwocie 1300 zł, całkowity koszt zakupu – 1625 zł;
    2. Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu – dotacja w kwocie 2 170 zł, całkowity koszt zakupu – 2 713 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania – 4 338 zł, kwota dotacji – 3 470 zł, finansowy wkład własny – 868 zł.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.