OŚWIETLENIE DROGOWE W LIPIANKACH

 

W okresie od marca do maja 2015r. Gmina Kwidzyn zrealizowała inwestycję pn. „Oświetlenie drogowe w miejscowości Lipianki z zastosowaniem technologii LED”.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza” (edycja pilotażowa 2014). Celem konkursu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia przestrzeni publicznej.

W ramach zadania wybudowano ok. 2 km sieci oświetlenia drogowego poprzez zainstalowanie 38 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED o mocy 56W na słupach stalowych o wysokości 9,0m z pojedynczym wysięgnikiem rurowym.

 

Koszt kwalifikowany zadania: 169 617,00 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW: 50 880,00 zł

 

 

www.wfosigw.gda.pl

 

 

 

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.