Spotkanie opłatkowe w Rakowcu

We wtorek, w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu, odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Sołtysa Stanisława Olszewskiego oraz Radę Sołecką, dla mieszkańców wsi Rakowiec. Współorganizatorami spotkania byli ks. Ireneusz Kuc, Karolina Szczepańska wraz z Chórem Parafialnym, Kółko Różańcowe oraz Pani Bożena Kęsicka ze Stowarzyszenia dla Rakowca. Pyszny poczęstunek, w postaci tradycyjnych, wigilijnych potraw przygotowały Panie Barbara Matej, Maria Olszewska, Maria Krzemień, oraz Barbara Nowak. Po wspólnym połamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń goście zasiedli do degustacji potraw. Życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom spotkania złożył Wójt Gminy Kwidzyn Dariusz Wierzba. Spotkaniu towarzyszyła cudowna, świąteczna atmosfera, którą dodatkowo upiększyły występy zespołów Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, Łobuziary i Pas de Nom oraz Parafialnego Chóru Kościelnego i  Zespołu Alba Lux.

Sołtys wsi Rakowiec składa serdeczne podziękowania, za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia, Wójtowi Gminy Kwidzyn Dariuszowi Wierzbie, Pani Agnieszce Wierzbie, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Norbertowi Cesarzowi oraz jego zastępcy Krzysztofowi Lisowi, Karolinie Szczepańskiej, zespołom wokalnym Gminnego Ośrodka Kultury, sekcji młodzieżowej Alba Lux, Pani Izabeli Cichockiej-Marciniak, Pani Bożenie Kęsickiej, Ks. Ireneuszowi Kuc, Pani Barbarze Skibińskiej oraz Radzie Sołeckiej wsi Rakowiec. Szczególne podziękowania kieruje również dla Pani Barbary Matej, Pani Marii Olszewskiej, Pani Marii Krzemień oraz Pani Barbary Nowak za przygotowanie pysznego poczęstunku.

Skip to content