Jesteś na > Nasza Gmina

Gmina dzisiaj

Gmina Kwidzyn jest położona w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego na szlaku „Polskich Zamków Gotyckich” na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły.

Gmina Kwidzyn położona jest na terenie powiatu kwidzyńskiego, województwo pomorskie. Zajmuje powierzchnię 207 km2, w tym lasy: 46,30 km2 oraz użytki rolne 
130,69 km2. Obecnie zamieszkuje ją 11 144 osób zameldowanych na stałe, w tym 5 695 mężczyzn oraz 5 449 kobiet. 

W skład Gminy wchodzi 28 sołectw: Baldram, Brachlewo, Brokowo, Bronno, Dankowo, Dubiel, Gniewskie Pole, Górki, Grabówko, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mareza, Mareza Osiedle, Nowy Dwór, Obory, Ośno, Pastwa, Pawlice, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec, Rozpędziny, Szałwinek, Tychnowy oraz  wsie niesołeckie Gilwa Mała, Solajny, Paczkowo, Mały Baldram, Piekarski Młyn, Rakowieckie Pole, Nowa Wieś Kwidzyńska, Szadowo i Wola-Sosenka. Od 2018 r. władzę wykonawczą na stanowisku Wójta Gminy Kwidzyn sprawuje  Pan Dariusz Wierzba. Natomiast organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy Kwidzyn składająca się z 15 radnych.
 Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn znajduje się w mieście Kwidzyn na ul. Grudziądzkiej 30. Gmina posiada herb i flagę.

Gmina Kwidzyn to miejsce atrakcyjne do życia, odpoczynku i inwestowania.

W ostatnich latach staliśmy się bardzo atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym. Oferujemy atrakcyjne tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe. W 2015 roku, na terenie Gminy Kwidzyn, został oddany do użytku Park Przemysłowo-Technologiczny wraz z Centrum Energii Odnawialnej. W ramach projektu wybudowano  biura, sale szkoleniowe oraz budynki Inkubatora Przedsiębiorczości i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych. W ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2014 roku, wprowadziliśmy zwolnienia z podatków, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie naszej gminy. Na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień od podatków w ramach pomocy regionalnej.

Posiadamy bardzo dobre zaplecze komunikacyjne. W 2013 roku został oddany do użytku most przez rzekę Wisłę, w miejscowości Lipianki. Uzyskaliśmy bezpośrednie połączenie całego regionu z zachodnią częścią województwa pomorskiego oraz drogą krajową nr 1 i autostradą A1.

Animatorem życia kulturalnego w naszej gminie jest  Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie, który oferuje szeroki zakres propozycji, w ramach swojej działalności kulturalno-wychowawczej i artystycznej. Możemy pochwalić się między innymi trzema pracowniami artystycznymi działającymi na terenie gminy. Pracownią Haftu w Pastwie, Pracownią Rzeźby w Rakowcu oraz Pracownią Artystyczną Pogórze. W cyklicznych i doraźnych inicjatywach, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne oraz upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki.

Na terenie naszej gminy działa kilka klubów i organizacji sportowych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania sportu na rzecz mieszkańców Gminy. Oferujemy szeroki zakres bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. Sport po 16 tej.  Posiadamy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w postaci boisk wielkich do gier, placów zabaw, siłowni zewnętrznych itd.

Inwestujemy w rozwój turystyki rowerowej. Zrealizowaliśmy duży projekt w latach 2017-2023 pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9. W ramach projektu wybudowano ok. 13 km tras rowerowych oraz 3 rowerowe miejsca  postojowe w Marezie, Korzeniewie i Janowie. Realizujemy projekt Wiślanej Trasy Rowerowej zakłada wybudowanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Wisły, na trasie dawnej Międzynarodowej Trasy Rowerowej R1.