Jesteś na > Projekty PROW

PROW

Logotypy dofinansowania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.” Operacja pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Mareza i Rakowiec”

Opis inwestycji: W ramach inwestycji planuje się doposażyć 3 obiekty sportowo-rekreacyjne w nowe urządzenia w miejscowościach:

  • Mareza: zestaw zabawowy, stożek linowy, bujaki sprężynowe, huśtawki, ławki, kosze na odpady, piłkochwyty, ogrodzenie, regulamin zabaw;
  • Rakowiec (przy ul. Pawlickiej): sześcian sprawnościowy, huśtawka, trampolina naziemna, tablica kółko i krzyżyk;
  • Rakowiec (przy ul. Łowieckiej i Myśliwskiej): stożek linowy, huśtawka wagowa, tablica kółko i krzyżyk, huśtawka wahadłowa z siedziskiem dla maluszka, karuzela z kierownicą, regulamin zabaw.

Nr umowy o przyznanie pomocy: 01536-6935-UM1112482/22 zawarta w dniu 28.10.2022 r.

Cel główny operacji: stworzenie możliwości rekreacji w miejscowościach Mareza i Rakowiec, poprzez przebudowę terenów rekreacyjno-sportowych, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność.

Planowane efekty: 3 zmodernizowane obiekty niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej


Wartość projektu: 213 797,96 zł

Logotypy dofinansowania

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Operacja pn.: „Wydanie publikacji pn. „Smaki Powiśla – Powiślańskie Przetwory z Domowej Spiżarni”.

Cel operacji: Rozpowszechnianie powiślańskich potraw jako sposób promowania regionu poprzez wydanie publikacji w formie książki kucharskiej.

Wartość zadania wynikająca z przeprowadzonego postępowania ofertowego 60 800,00 zł

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi: 38 687,00 zł

Wysokość dofinansowania: 136 039,00 zł

 

Ikona pdf  PROW Gmina Kwidzyn książka ( SMAKI POWIŚLA Powiślańskie Przetwory z Domowej Spiżarni), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 8,58 MB ]