Jesteś na > Aktualności Rozbudowa systemu kanalizacji...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
04-05-2023

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Kamionka Osiedle

Wykonawca: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., z siedzibą w Iławie

Wartość umowy: 439 000,00 zł brutto

Termin realizacji: 29.12.2022 – 29.06.2023 r.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem m.in.:

  1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości L = 340,46 m. Sieć zostanie wykonana z rur PVC-U, SN8, Dn 200 i 250 mm L = 330,66 m a rurociąg tłoczny z rur PE100-RC, SDR 17, PN10 o średnicy 90 mm L = 9,80 m.
  2. posadowienie przepompowni ścieków o średnicy 1 500 mm.