Jesteś na > Aktualności Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2023

  Aktualności

28-03-2023

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2023

W roku 2023 odbędzie się już 30. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska.
Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Kategoria „Wieś”
W Konkursie mogą brać udział wsie, w których nie mieści się siedziba gminy. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 2 czerwca 2023 r. – karty zgłoszenia podpisanej przez sołtysa wsi w kategorii „Wieś” wraz z pisemnym opisem wsi (opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 3 regulaminu konkursu).

Zwycięska miejscowość otrzyma 30 tysięcy złotych, za zajęcie drugiego miejsca 20 tysięcy, a za najniższy stopień podium 10 tysięcy. Komisja może również przyznać trzy wyróżnienia po 3 tysiące złotych każde. 

Kategoria „Zagroda”
W Konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach Konkursu oraz zagród, które nie spełniają wskazanej powyżej definicji zagrody rolniczej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 2 czerwca 2023 r. – karty zgłoszenia podpisanej przez właściciela/właścicieli zagrody w kategorii „Zagroda” wraz z pisemnym opisem zagrody (opis powinien odnosić się do kryteriów oceny wyszczególnionych w załączniku nr 4 regulaminu konkursu).

Najlepsza zagroda w województwie otrzyma nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych, za zajęcie drugiego miejsca 4 tysiące, a trzecie miejsce 3 tysiące złotych. Komisja może również przyznać trzy wyróżnienia po 1 tysiąc złotych każde.

Przyznane nagrody finansowe – w kategorii „Wieś” i „Zagroda” sfinansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego.

Oceny, w oparciu o regulamin konkursu, dokonają komisje:

  • gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”,
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się poniżej.