Jesteś na > Aktualności WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA...

  Aktualności

Osoba wypełniająca wniosek
04-11-2022

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. Nr 2236), podjąłem decyzję o przystąpieniu Gminy Kwidzyn do dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców.

Obecnie trwają prace organizacyjne w zakresie dystrybucji certyfikowanego węgla od spółki PGE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Cena sprzedaży wynosić będzie 1950 zł brutto za tonę węgla (orzech, groszek, miał węglowy).
Dla jednego gospodarstwa domowego ilość węgla jest następująca:

  1. 1,5 tonydo dnia 31 grudnia 2022 r.,
  2. 1,5 tonyod dnia 1 stycznia 2023 r.

Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla, są zobowiązani do złożenia w Urzędzie stosownego wniosku (wzór wniosku w załączeniu lub dostępny w wersji papierowej w pok. nr 5).

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla w preferencyjnej cenie, którzy złożyli zapotrzebowanie telefonicznie zobowiązani są do złożenia wniosku osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sprawy w zakresie dystrybucji węgla prowadzi Pani Katarzyna Stremel, pok. nr 5 (parter), tel. 793 422 322.

Wójt Gminy Kwidzyn

Dariusz Wierzba