Jesteś na > Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
24-10-2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2023

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2023 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest,
z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.

Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z budżetu Gminy Kwidzyn oraz
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ i GW).

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci ubiegania się o dotację, pracownik Urząd Gminy Kwidzyn przygotuje wniosek do WFOŚ i GW w Gdańsku
o udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku w/w inwestycji.

Wysokość dotacji wyniesie do 90% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, do budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację muszą złożyć pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone:

  • danymi wnioskodawcy,
  • nr kontaktowym,
  • adresem modernizowanej nieruchomości,
  • rodzajem zabudowy,
  • nr księgi wieczystej,
  • przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest,
  • powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.

Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację należy składać do 28 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Kwidzyn, przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn (pok. nr 1).

Wszelkie informacje uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panią Ewa Synakiewicz w pokoju nr 19 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.