Jesteś na > Aktualności Akademia Samorządowa: Dostępność...

  Aktualności

Osoba podpisująca dokument
16-08-2022

Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie

Urząd Gminy Kwidzyn uczestniczy w projekcie pt. „Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie”,  nr Projektu WND-POWR.02.18.00-00-0168/20-2.  Projekt ma na celu poprawę jakości usług w urzędzie poprzez zapewnienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Materiały dotyczące Dostępności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego zostały opracowane na potrzeby realizacji projektu POWR 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Oś priorytetowa:    II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.