Jesteś na > Aktualności RFRD Bezpieczne przejścia dla pieszych

  Aktualności

29-09-2022

RFRD Bezpieczne przejścia dla pieszych

w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Gmina Kwidzyn zakończyła realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

Gmina Kwidzyn otrzymała dofinansowanie na cztery zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, polegające na przebudowie czterech przejść dla pieszych:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 103 560,00 zł

Wysokość dofinansowania z RFRD wyniosła 81 760,00 zł

 

2. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 103 560,00 zł

Wysokość dofinansowania z RFRD wyniosła 81 760,00 zł

3. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej).

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 105 060,00 zł

Wysokość dofinansowania z RFRD wyniosła 81 760,00 zł

4. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej).

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 105 407,25 zł

Wysokość dofinansowania z RFRD wyniosła 81 760,00 zł

Bezpieczeństwo pieszych, jako najmniej chronionych uczestników ruchu, stanowi ważne zadanie władz publicznych. Zastosowane rozwiązania skutecznie przyczynią się do uzyskania zamierzonych efektów w postaci redukcji prędkości oraz zachowania szczególnej ostrożności przez kierowców
w obszarze przejścia, co wydatnie zapobiegnie niebezpiecznym zdarzeniom z udziałem pieszych.
Przejścia wyposażone zostały w inteligentny system identyfikacji pieszego, a także w nowe, bardziej widoczne oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.
Funkcją tego systemu jest informowanie kierowców o osobach znajdujących się w obszarze przejścia dla pieszych zamierzających z niego skorzystać. Dzięki zastosowaniu czujek ruchu, które uaktywniają się jedynie wówczas, gdy pieszy zbliży się do przejścia, system włącza aktywne punktowe elementy najezdniowe LED oraz lampy ostrzegawcze umieszczone nad pionowym znakiem D6
na fluorescencyjnym tle (przejście dla pieszych). Dzięki zsynchronizowaniu obydwu źródeł światła kierowca odbiera odpowiednio wcześniej jednorodną informację o ruchu pieszych w obszarze przejścia. W momencie, kiedy piesi opuszczą przejście, emitowane sygnały z oznakowania poziomego i pionowego gasną.